Air Products Home

Stroomtechnologie

CO2-afvangst m.b.v. oxy-fuel technologie

Air Products wordt algemeen erkend als koploper in de opkomende technologie van CO2-afvangst. Ons oxy-fuel verbrandingssysteem, gekoppeld aan onze unieke compressie-/zuiveringstechnologie, kan model staan voor een CO2 opslag- en afvangsysteem (COA) met mogelijkheden om uit steenkool elektriciteit op te wekken en tegelijkertijd een CO2-stroom te produceren met een zuiverheid die vereist is voor opslag of voor verbeterde oliewinning. 

Oxy-fuel blokschema 

Niet alleen is onze oxy-fuel technologie toepasbaar voor nieuw te bouwen superkritische energiecentrales, maar zij kan ook een oplossing bieden voor inbouw in bestaande steenkool- en oliegestookte energiecentrales.

Oxy-fuel verbranding maakt lagere afvangkosten mogelijk doordat de concentratie CO2 in het rookgas wordt verhoogd. De overige conventionele verbrandingsproducten blijven echter aanwezig in het rookgas: waterdamp, zuurstof, stikstof (hoewel gereduceerd), argon, zure gassen zoals SO3, SO2, HCl, en NOx. Om corrosie te voorkomen en te voldoen aan de te verwachten opslagnormen, moeten de zure onzuiverheden worden verwijderd uit de CO2-stroom voordat deze binnenkomt in de leiding. Er kunnen ook andere strenge eisen worden gesteld aan de zuiverheid, in het bijzonder voor toepassingen zoals verbeterde oliewinning (EOR).

Om het oxy-fuel stookgas van de zure componenten te behandelen en de inerte componenten eruit te verwijderen, ontwikkelt Air Products een nieuw gespecialiseerd proces, dat bestaat uit een combinatie van CO2-compressie en -zuivering. Dit bedrijfseigen proces schept condities waaronder vrijwel al het SOx en ongeveer 90% van het NOx uit het stookgas kunnen worden verwijderd en die CO2-zuiverheden in het bereik 95 - 98% mogelijk maken.

Het gas kan dan worden gedroogd en gecomprimeerd voor transport naar de opslag of voor verbeterde oliewinning. Door deze cyclus aan te passen kunnen CO2-zuiverheden van meer dan 99,9 mol % worden bereikt, met zuurstofgehaltes in de orde van ppm's, een cruciaal zuiverheidscriterium voor verbeterde oliewinning.

Overige toepassingen

Contactgegevens

ProductnaamOmschrijving/voordelenDownloads
Gassen

Levering van zuurstof

Grote cryogene luchtscheidingseenheden.

Grote cryogene luchtscheidingseenheden.

CO2-zuivering en -compressie

CO2-zuiverings en compressie-unit voor toepassing in nieuwe of voor poederkool aangepaste centrales die in oxy-fuel mode werken.

CO2-zuiverings en compressie-unit voor toepassing in nieuwe of voor poederkool aangepaste centrales die in oxy-fuel mode werken.

X

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige zijn essentieel voor het functioneren van de website, andere gebruiken we om meer inzicht te krijgen in de bezoekers van de website. Als u op deze website blijft, geeft u toestemming voor het gebruik van deze cookies. Lees onze juridische notitie voor meer informatie.

Sluit deze melding