Air Products Home

Fabricage van niet-metaalhoudende minerale producten

Zuurstofverrijkte verbranding

Technologieën voor zuurstofverrijkte verbranding dragen bij aan betere ovenprestaties door de verbrandingslucht te vervangen door zuurstof. Ook een kleine verhoging van het zuurstofgehalte kan een enorme invloed hebben op de regeling van de verbrandingszone en de werking van de oven, met name wanneer brandstoffen met een lage warmtewaarde wordt gebruikt. Bij zuurstofverrijkte verbranding wordt de toevoer van inert stikstof in de oven verlaagd of voorkomen, waardoor de productie aantoonbaar hoger wordt, het brandstofverbruik afneemt, de uitstoot vermindert en de levensduur van de (koepel)oven toeneemt. Zie het bijgevoegde artikel over de oxyfuel-technieken die wij aanbieden voor het smelten van glas. Met ons assortiment Cleanfire®-branders, smelttechnologieën en modelleerservices kan ons wereldwijd actieve team zijn kennis en ervaring aanwenden om u te ondersteunen bij het ontwerpen, opstarten en onderhouden van het optimale systeem voor uw oven.

Overige toepassingen

Contactgegevens

ProductnaamOmschrijving/voordelenDownloads
Gassen

Zuurstof

Voor elk verbrandingsproces is zuurstof nodig. Het verhogen van de concentratie zuurstof in de verbrandingslucht door de toevoeging van relatief pure zuurstof, doet de temperatuur van de vlam toenemen, de warmteoverdracht verbeteren en het algehele rendement van de verbranding verhogen. Zelfs een kleine stijging van de zuurstofconcentratie kan een dramatische uitwerking hebben op de regeling van de brandzone en de werking van het proces, vooral bij gebruik van laag calorische brandstoffen. Zuurstoftechnologieën verlagen of elimineren de introductie van inert stikstof in de oven. Zuurstofverrijkte verbranding heeft zich voor alle types fornuis/oven/koepeloven bewezen als technologie voor het verhogen van de productie, verlaging van brandstofverbruik en lagere emissies, bij behoud en zelfs verhoging van de productkwaliteit.

Voor elk verbrandingsproces is zuurstof nodig. Het verhogen van de concentratie zuurstof in de verbrandingslucht door de toevoeging van relatief pure zuurstof, doet de temperatuur van de vlam toenemen, de warmteoverdracht verbeteren en het algehele rendement van de verbranding verhogen. Zelfs een kleine stijging van de zuurstofconcentratie kan een dramatische uitwerking hebben op de regeling van de brandzone en de werking van het proces, vooral bij gebruik van laag calorische brandstoffen. Zuurstoftechnologieën verlagen of elimineren de introductie van inert stikstof in de oven. Zuurstofverrijkte verbranding heeft zich voor alle types fornuis/oven/koepeloven bewezen als technologie voor het verhogen van de productie, verlaging van brandstofverbruik en lagere emissies, bij behoud en zelfs verhoging van de productkwaliteit.

Apparatuur

CLEANFIRE®-branders

De CLEANFIRE®-branderproductlijn is ontworpen om grote, lichtgevende vlammen te geven. Meerdere van deze producten maken gebruik van zuurstoffasetechnologie om de operationele voordelen te vergroten, zoals NOx-reductie. De meeste branders in deze familie hoeven niet met water te worden gekoeld.

De CLEANFIRE®-branderproductlijn is ontworpen om grote, lichtgevende vlammen te geven. Meerdere van deze producten maken gebruik van zuurstoffasetechnologie om de operationele voordelen te vergroten, zoals NOx-reductie. De meeste branders in deze familie hoeven niet met water te worden gekoeld.

Debietregelapparatuur

Air Products ontwerpt en maakt uiterst geavanceerde systemen voor toepassingen van eenvoudige zuurstofverrijking en lancing skids tot oxy-fuel boostbrandersystemen en regelingen voor meerdere branders die de hele oven beslaan voor de grootste oxy-fuel floatglasovens. We werken met het oog op uw specifieke regelbehoeften om een betaalbaar, betrouwbaar en veilig systeem te leveren. Standaardsystemen zijn beschikbaar voor zuurstof, aardgas, LPG, olie en andere brandstoffen.

Air Products ontwerpt en maakt uiterst geavanceerde systemen voor toepassingen van eenvoudige zuurstofverrijking en lancing skids tot oxy-fuel boostbrandersystemen en regelingen voor meerdere branders die de hele oven beslaan voor de grootste oxy-fuel floatglasovens. We werken met het oog op uw specifieke regelbehoeften om een betaalbaar, betrouwbaar en veilig systeem te leveren. Standaardsystemen zijn beschikbaar voor zuurstof, aardgas, LPG, olie en andere brandstoffen.

Services en oplossingen

CFD-modellering

Wij beschikken over uitgebreide interne capaciteit voor CFD-modelleerservices (vloeistofdynamicamodellen) die nuttig kunnen zijn bij het ontwerpen en onderzoeken van ovenprestaties. Onze services hebben glasmakers ondersteund bij het onderzoeken en beoordelen van methoden om de productiviteit te verhogen en de kosten te verlagen zonder gevaar voor hun productieproces. Modelleringsonderzoeken bieden snelle, gevalideerde resultaten die gepaard gaan met aanbevelingen voor systemen voor atmosfeerregeling.

Wij beschikken over uitgebreide interne capaciteit voor CFD-modelleerservices (vloeistofdynamicamodellen) die nuttig kunnen zijn bij het ontwerpen en onderzoeken van ovenprestaties. Onze services hebben glasmakers ondersteund bij het onderzoeken en beoordelen van methoden om de productiviteit te verhogen en de kosten te verlagen zonder gevaar voor hun productieproces. Modelleringsonderzoeken bieden snelle, gevalideerde resultaten die gepaard gaan met aanbevelingen voor systemen voor atmosfeerregeling.

Doorlopende processen

Onze services omvatten audits van de activiteiten en beoordeling van de procesoptimalisering ter verbetering van de operationele prestaties en besparing van kosten, technische ondersteuning voor apparatuurkalibratie, hulp bij het oplossen van problemen, procesanalyse en -tests; uitgebreide veiligheidsinspecties en audits van gastoevoersystemen.

Onze services omvatten audits van de activiteiten en beoordeling van de procesoptimalisering ter verbetering van de operationele prestaties en besparing van kosten, technische ondersteuning voor apparatuurkalibratie, hulp bij het oplossen van problemen, procesanalyse en -tests; uitgebreide veiligheidsinspecties en audits van gastoevoersystemen.

Ondersteuning tijdens installeren en opstarten

Wij kunnen u multidisciplinair ondersteunen via een combinatie van expertise op het gebied van applicatieprocessen, applicatietechnologieën, apparatuur en instrumentatie. Ook kunnen wij een formele ORI uitvoeren, oftewel voorafgaande aan het opstarten inspecteren of uw systeem qua veiligheid en reinheid bedrijfsklaar is. Daarnaast kunnen wij uw werknemers trainen in het veilig en doelmatig bedienen en onderhouden van nieuwe apparatuur.

Wij kunnen u multidisciplinair ondersteunen via een combinatie van expertise op het gebied van applicatieprocessen, applicatietechnologieën, apparatuur en instrumentatie. Ook kunnen wij een formele ORI uitvoeren, oftewel voorafgaande aan het opstarten inspecteren of uw systeem qua veiligheid en reinheid bedrijfsklaar is. Daarnaast kunnen wij uw werknemers trainen in het veilig en doelmatig bedienen en onderhouden van nieuwe apparatuur.

Optimalisatie van techniek en apparatuurVoorlopig ontwerp / projectstart

Wij kunnen voorzien in een locatiespecifieke evaluatie van uw activiteiten en u adviseren over beslissingen in het kader van projecten, de keuze van technologieoplossingen, specificaties van apparatuur, ondersteuning voor naleving van de veiligheidsvoorschriften, beoordelingen, inspecties, training, systeemintegratie en de ontwikkeling van besturings- en interfacestrategieën om ideale configuraties voor uw eisen op het gebied van de kosten en prestaties te creëren. Wij beschikken over volledig geautomatiseerde verbrandingslaboratoria voor het ontwikkelen en testen van nieuwe technologieën en het houden van klantdemonstraties.

Wij kunnen voorzien in een locatiespecifieke evaluatie van uw activiteiten en u adviseren over beslissingen in het kader van projecten, de keuze van technologieoplossingen, specificaties van apparatuur, ondersteuning voor naleving van de veiligheidsvoorschriften, beoordelingen, inspecties, training, systeemintegratie en de ontwikkeling van besturings- en interfacestrategieën om ideale configuraties voor uw eisen op het gebied van de kosten en prestaties te creëren. Wij beschikken over volledig geautomatiseerde verbrandingslaboratoria voor het ontwikkelen en testen van nieuwe technologieën en het houden van klantdemonstraties.

Oxyfuel-boosting

Oxyfuel-boosting is een flexibele, doeltreffende en kostenefficiënte technologie ter verbetering van de prestaties van (koepel)ovens, waarbij oxyfuel-branders worden toegevoegd om de werking van een lucht-brandstofoven/-koepeloven aan te vullen. Een minimale investering brengt de volgende voordelen binnen bereik: hogere productie, lager brandstofverbruik, minder uitstoot, betere productkwaliteit en een langere levensduur van de (koepel)oven.

Oxyfuel-boosting is een flexibele, doeltreffende en kostenefficiënte technologie ter verbetering van de prestaties van (koepel)ovens, waarbij oxyfuel-branders worden toegevoegd om de werking van een lucht-brandstofoven/-koepeloven aan te vullen. Een minimale investering brengt de volgende voordelen binnen bereik: hogere productie, lager brandstofverbruik, minder uitstoot, betere productkwaliteit en een langere levensduur van de (koepel)oven.

Volledige conversie naar oxyfuel-smelten

Oxyfuel-ovens kunnen de meest flexibele en efficiënte methode voor mineralenverwerking bieden. De potentiële voordelen van verbranding met een oxyuel-oven zijn in belangrijke mate afhankelijk van de gekozen brander. Air Products heeft verschillende productfamilies van oxyfuel-branders geïntroduceerd voor industrieel gebruik. Deze uiteenlopende ontwerpen zijn nodig om de beste oplossing te leveren voor de vele verschillende toepassingen in de markt. De operationele voordelen van het gebruik van zuurstof worden vaak gemaximaliseerd door de overstap te maken naar volledige oxyfuel-ovens: hogere productie, lager brandstofverbruik, minder uitstoot, hogere glaskwaliteit, minder onderhoud en een langere levensduur van de (koepel)oven.

Oxyfuel-ovens kunnen de meest flexibele en efficiënte methode voor mineralenverwerking bieden. De potentiële voordelen van verbranding met een oxyuel-oven zijn in belangrijke mate afhankelijk van de gekozen brander. Air Products heeft verschillende productfamilies van oxyfuel-branders geïntroduceerd voor industrieel gebruik. Deze uiteenlopende ontwerpen zijn nodig om de beste oplossing te leveren voor de vele verschillende toepassingen in de markt. De operationele voordelen van het gebruik van zuurstof worden vaak gemaximaliseerd door de overstap te maken naar volledige oxyfuel-ovens: hogere productie, lager brandstofverbruik, minder uitstoot, hogere glaskwaliteit, minder onderhoud en een langere levensduur van de (koepel)oven.

Zuurstoflansen

Zuurstoflansen vormen een flexibele en kostenefficiënte technologie voor verbetering van de ovenprestaties door het toevoegen van zuurstof aan de verbrandingslucht op plaatsen waar dit het meeste nodig is voor een betere werking van (koepel)ovens. Een minimale investering brengt de volgende voordelen binnen bereik: hogere productie, lager brandstofverbruik, minder uitstoot en een langere levensduur van de (koepel)oven.

Zuurstoflansen vormen een flexibele en kostenefficiënte technologie voor verbetering van de ovenprestaties door het toevoegen van zuurstof aan de verbrandingslucht op plaatsen waar dit het meeste nodig is voor een betere werking van (koepel)ovens. Een minimale investering brengt de volgende voordelen binnen bereik: hogere productie, lager brandstofverbruik, minder uitstoot en een langere levensduur van de (koepel)oven.

Zuurstofverrijkingssystemen

Zuurstofverrijking is een eenvoudige en kostenbesparende technologie die kan helpen bij het verbeteren van de prestaties van ovens door middel van het verdringen van verbrandingslucht door zuurstof. Zuurstof wordt voorgemengd met de algemene stroom verbrandingslucht en zorgt voor een gelijkmatige verbetering van het algehele verbrandingsproces. Met een minimale kapitaalinvestering kunnen de volgende resultaten worden bereikt: een verhoging van de productie, een afname van het brandstofverbruik en een verlenging van de levensduur van een (koepel)oven.

Zuurstofverrijking is een eenvoudige en kostenbesparende technologie die kan helpen bij het verbeteren van de prestaties van ovens door middel van het verdringen van verbrandingslucht door zuurstof. Zuurstof wordt voorgemengd met de algemene stroom verbrandingslucht en zorgt voor een gelijkmatige verbetering van het algehele verbrandingsproces. Met een minimale kapitaalinvestering kunnen de volgende resultaten worden bereikt: een verhoging van de productie, een afname van het brandstofverbruik en een verlenging van de levensduur van een (koepel)oven.

X

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige zijn essentieel voor het functioneren van de website, andere gebruiken we om meer inzicht te krijgen in de bezoekers van de website. Als u op deze website blijft, geeft u toestemming voor het gebruik van deze cookies. Lees onze juridische notitie voor meer informatie.

Sluit deze melding