Vaste commissies 

 

Comités van de Raad van Bestuur


Audit- en Finance Committee-handvest
Met ingang van 28 januari 2016

Corporate Governance en nominatiecommissie
Met ingang van 16 juli 2015

Management Development and Compensation Committee Handvest
Met ingang van 16 juli 2015


Samenstelling vaste commissie


C
= Voorzitter; M = Lid

Directeuren Auditcomm. Audit Corp. Govern.
en Nomineren
Comm.
Executive
Comm.
Beheer. Dev. en
Comp. Comm.
T. Calaway
M M
C.I. Cogut M M
L.A. Davis M M M (C)
S. Ghasemi
M (C)
D.H.Y Ho M

M
EL Monser
M (C) M M
M.H. Paull M (C) M M
W.T. Smith M

M