Onze voetafdruk begrijpen

Koolstofproductiviteit is een maat voor de waarde die wordt gegenereerd door het energieverbruik. We werken aan het verbeteren van onze CO2-productiviteit door middel van verschillende mechanismen, waaronder: verbetering van de energie-efficiëntie van onze productieprocessen en productdistributie; meer gebruik te maken van duurzame energie; het nastreven van mogelijkheden om onze technologie en expertise op het gebied van CO2-afvangst verder in te zetten; en onze klanten en hun klanten in staat te stellen CO₂-uitstoot te vermijden. Hieronder staan verbeteringen in de CO2-productiviteit voor 2021, met verbeteringen in efficiëntie, intensiteiten en kosten vermeden sinds ons referentiejaar 2015.

In 2021 realiseerde Air Products een verbetering van de CO₂-emissie-intensiteit van vier procent ten opzichte van het referentiejaar (2015). We verwachten dat de vermindering van onze CO₂-emissie-intensiteit zal versnellen in 2025 en daarna als we onze blauwe en groene waterstof megaprojecten in gebruik nemen en blijven werken op de vijf gebieden die verband houden met ons doel: koolstofafvangst, koolstofvrije waterstof, koolstofarme projecten, operationele efficiëntie en duurzame energie.