Onze voetafdruk begrijpen

Koolstofproductiviteit is een maat voor de waarde die wordt gegenereerd door het energieverbruik. We werken aan het verbeteren van onze CO2-productiviteit door middel van verschillende mechanismen, waaronder: verbetering van de energie-efficiëntie van onze productieprocessen en productdistributie; meer gebruik te maken van duurzame energie; het nastreven van mogelijkheden om onze technologie en expertise op het gebied van CO2-afvangst verder in te zetten; en onze klanten en hun klanten in staat te stellen CO₂-uitstoot te vermijden. Hieronder staan verbeteringen in de CO2-productiviteit voor 2020, met verbeteringen in efficiëntie, intensiteiten en kosten vermeden sinds ons basisjaar 2015.