Grow

We helpen klanten hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren door een hogere productiviteit, producten van betere kwaliteit, minder energieverbruik en lagere emissies.

GrowDe bedrijfsstrategie van Air Products is om klanten duurzame oplossingen te bieden en hen te helpen hun doelstellingen te bereiken. We worden gedreven door een belangrijke ambitie: samen met onze klanten innoveren en hen helpen duurzamer te worden. We streven ernaar producten te produceren die de energie-efficiëntie verbeteren, de impact op het milieu verminderen en inspelen op maatschappelijke behoeften zoals gezondheid, veiligheid en verbetering van de kwaliteit van leven. In 2021 was 56% van de omzet afkomstig van duurzame producten.

We doen er alles aan om onze klanten in staat te stellen hun duurzaamheid te verbeteren. We houden onze vorderingen bij aan de hand van door de klant vermeden CO₂-emissies die onze klanten en hun klanten anders zouden uitstoten, zo niet voor de producten die we produceren en leveren. In 2021 hebben we vooruitgang geboekt in de richting van ons doel om de vermeden CO₂-uitstoot jaarlijks te verhogen. De totale vermeden emissies zijn gestegen van 72 naar 82 miljoen ton vermeden CO₂e. Dit staat ongeveer gelijk aan de uitstoot van bijna 18 miljoen auto's en meer dan drie keer onze eigen directe en indirecte CO₂e-uitstoot.