Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Ciment et chaux| L'hélium et les ballons| Alimentation| Analytische laboratoria, onderzoek en wetenschap| Production de métaux| Liquéfaction du gaz naturel (GNL)| Produits pharmaceutiques| Alimentaire | Traitement des eaux usées| Gasdetectie

Biogas upgrading

PRISM-membraanscheiders gebruiken

Biogas ontstaat wanneer organisch materiaal vergaat en daarbij methaan en kooldioxide vrijkomen Gecontroleerde processen, zoals anaerobe vergisters of opvangbassins, vangen dit biogas op, dat wordt gezuiverd om de CO₂ en andere inerte gassen te verwijderen, zodat een gezuiverde stroom biomethaan overblijft.

Veelgestelde vragen

Is het PRISM-membraan gegarandeerd?

Air Products biedt een standaardgarantie gedurende één jaar vanaf de ingebruikname of achttien maanden vanaf de aankoopdatum, mits het membraan en de uitrusting correct worden gebruikt en onderhouden. De garantie kan worden verlengd voor Preferred Partners.