airproducts-logo Go to Home Page

Electron Capture Detector (ECD)

Electron Capture Detector (ECD) is een techniek die wordt gebruikt voor het analyseren van gehalogeneerde verbindingen en wordt voornamelijk toegepast in de milieu-, forensische en farmaceutische markt. Een ECD werkt met twee elektroden met een stroom ertussen. Wanneer een monster tussen deze twee elektroden passeert, nemen de moleculen een deel van de elektronen op, waardoor de stroom afneemt. Deze afname wordt geregistreerd als een positieve piek in de detectie van componenten. Een ECD wordt vaak gebruikt in combinatie met een GC-instrument.

Zoals gebruikelijk bij andere GC-technieken is een draaggas vereist bij lage water- en zuurstofonzuiverheden. Deze kunnen interageren met de stationaire fase, wat aanzienlijke problemen veroorzaakt, waaronder hoge basislijnruis en kolomontluchting in het uitgangsgaschromatogram, wat resulteert in een verminderde gevoeligheid van het analyseapparaat en een kortere levensduur van de kolom. Zuurstof en waterverontreinigingen kunnen ook de radioactieve nikkelbron die wordt gebruikt voor het genereren van de basisstroom oxideren. Bovendien moet het draaggas uitzonderlijk lage gehaltes aan halogeenkoolwaterstoffen bevatten, omdat de ECD uiterst gevoelig is voor deze verbindingen.

De GC-ECD heeft ook een suppletiegas nodig als helium als draaggas wordt gebruikt, omdat dit suppletiegas dient als basisstroom voor de elektronen die niet in het helium aanwezig zijn. De routinekalibratie van het analyseapparaat met een kalibratiemengsel is gebruikelijk.

De reeks Experis® ultrazuivere gassen, unieke BIP®-technologie en gasmengsels van Air Products zijn speciaal ontworpen om zowel de nauwkeurigheid van de analyse als de langere levensduur van de belangrijkste GC-ECD-componenten te verbeteren door de kritische onzuiverheden in de geleverde gassen te minimaliseren.

Gassen voor elektronenvangstdetectoren

Speciale ECD-soorten helium en stikstof draaggas

Individueel geanalyseerde en gecertificeerde <1 ppb halogeenkoolwaterstoffen om instrumentatie te beschermen en prestaties te maximaliseren

Verminderde oxidatie van radioactieve nikkelbronnen

De BIP®-technologie levert gassen met <10 ppb zuurstof en <20 ppb vocht voor een maximale respons van de detector

Make-up-gassen

5% en 10% methaan in argonmengsels afzonderlijk geanalyseerd en gecertificeerd <1 ppb halogeenkoolwaterstoffen

Koop online

Beschikbaar voor bestaande klanten via MyAirProducts℠

Vraag het de expert

Trish Lees

Business Development Specialist

“Welke soort helium of stikstof moet ik gebruiken voor ECD-toepassingen?”
Met onze speciale ECD-kwaliteiten kunt u de voordelen van BIP® cilindertechnologie benutten, wetende dat elke cilinder afzonderlijk is geanalyseerd voor halogeenkoolstofverontreinigingen

Vragen? Wij hebben antwoorden.

CONTACT OPNEMEN:

HULPMIDDELEN