Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Exhaust emissions
Analytische laboratoria, onderzoek en wetenschap

Chemiluminescentie spectroscopie

Chemiluminescentie spectroscopie gebruikt kwantitatieve metingen van de optische emissie van geëxciteerde moleculen om de analytconcentratie te berekenen. Deze krachtige analysetechniek wordt veel gebruikt voor de bewaking van industriële emissies en de meting van luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofmonoxide en stikstofdioxide.

De Experis®-reeks speciale gassen bestaat uit instrumentvrije gassen, purgeergassen en kalibratiegasmengsels, die bij uitstek geschikt zijn voor deze analysemethode.

Hoe kan Air Products u helpen uw industriële emissies te bewaken?

ap0030-gas-mixtures
Kalibratiegasmengsels

Zeer nauwkeurige en traceerbare gasmengsels met toonaangevende houdbaarheid voor routinematige kalibratie van instrumenten

ap0042-certificate
Geaccrediteerde gasmengsels

Kalibratiemengsels voor bewaking en meting van industriële lucht- en motoremissies, gecertificeerd conform ISO 17025.

Aanbod

Vraag het de expert

Expert Trish Lees
Trish Lees

Business Development Specialist

Welke gassen worden vaak gebruikt voor chemoluminescentie?

We raden stikstof BIP® aan als nulgas vanwege het zeer lage vochtgehalte (<20 ppb). Kalibratiegassen van stikstofmonoxide en stikstofdioxide in een stikstofbalans worden gebruikt voor het kalibreren van NOx-chemiluminescentieanalysatoren. We raden ook Sythetic Zero Air Plus aan om ozon te leveren met een ozongenerator vanwege de lage vochtspecificatie (<0,5 ppm).