airproducts-logo Go to Home Page

Brandbestrijding

Brandbestrijding en brandbestrijding in systemen voor vaste-stofbehandeling

Wanneer u energie opwekt met kolen, aardgas, olie of hernieuwbare energie, kunt u kooldioxide en stikstof afzonderlijk of samen gebruiken om een uniek brandbestrijdings- en brandbestrijdingsproces te creëren in opslag van vaste stoffen of apparatuur voor het hanteren van vaste stoffen, in processen waarbij biomassa, houtkorrels worden gebruikt en kolen. De ingenieurs van Air Products kunnen computational fluid dynamic (CFD)-modellen maken om uw systeem te simuleren en te helpen bepalen hoeveel gas nodig is om uw atmosfeer onder de ontvlambaarheidsgrens te houden, en om te zien hoe snel een brand kan worden geblust. We kunnen mondstukken, sensoren en regelaars installeren, zodat u de temperatuur, vlam- en zuurstofconcentratie in uw systeem kunt bewaken. Als er brand wordt geconstateerd, kunt u deze snel blussen door het inbrengen van het inerte gas.

HULPMIDDELEN