Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Oil wells being drilled and fracked
Olie en gas

Breuk voor onconventionele olie en gas

Stikstofondersteunde behandelingen met stikstof

Stikstofgas fracking wordt gebruikt voor watergevoelige en brosse schalieformaties omdat het voorkomt dat de klei zwelt die anders zou worden veroorzaakt door watergedragen behandelingen. Daarom leveren stikstofgasbehandelingen de beste resultaten in brosse schalieformaties die natuurlijke breuken hebben en zichzelf blijven staan nadat het drukpompen is voltooid. Vanwege de lage dichtheid van gasvormig stikstof zijn onconventionele formaties zoals kolenbedmethaan, krappe zand- en schalieformaties de belangrijkste toepassingen voor stikstofgasbehandelingen.

Economie en toepasbaarheid van stikstof voor fraccen

"In bepaalde schaliepartijen hebben behandelingen met stikstofondersteuning superieure prestaties geleverd, gemeten als de geschatte uiteindelijke terugwinning (EUR) van olie of gas in vergelijking met behandelingen met glad water. Deze maatregel betekent dat de kosten van met stikstof ondersteunde behandelingen worden verlaagd op genormaliseerde productiebasis."