Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Greenhouse
Landbouw| Levensmiddelen

Broeikasgasverrijking

Houd uw CO₂-waarden op de juiste plaats voor een hogere opbrengst

aanbod

Vraag het de expert

Neil Hansford - Food Technology Expert, UK
Neil Hansford

Food Technology Expert, Verenigd Koninkrijk

Is de CO₂-verrijking opbrengstwaardig voor mijn gewas/kasopstelling?

De omstandigheden in kassen kunnen sterk variëren. Daarom hebben we een tool ontwikkeld om de opbrengsttoename voor elk specifiek geval te schatten.