Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Glass Tubes
Glas en frit

Verwarmen en vormen

Industriële gassen en technologieën voor sneller, effectiever verhitten en vormen van glas

Het gebruik van industriële gassen, zoals zuurstof en waterstof, in uw lucht-brandstof verbrandingstoepassingen kan de warmteoverdracht helpen verhogen, wat resulteert in sneller smelten of ontharden. Het gebruik van deze gassen kan ook zorgen voor een snellere temperatuurherstel na functiewijzigingen, stroomstoringen en toename van de treksnelheid.

Aanbod