Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Bubbles from aerator jet
Water en afvalwater

Hergebruik van ozongas

Halia® ozonoplossingen voor afvalwaterbehandeling

Wilt u uw afgasstroom uit ozon waarderen?

Ozongeneratoren produceren concentraties van 10% tot 15% ozon in het voedingsgas. Op deze manier wordt 85% tot 90% van het verbruikte toevoergas niet gebruikt en dit betekent hoge kosten die ozon duur maken.

Air Products heeft aangepaste technologieën ontwikkeld om dit afgas te hergebruiken in een biologische afvalwaterinstallatie. Zonder compressiefase, met een eenvoudig zelfaanzuigend apparaat, wordt het afgas van ozon teruggewonnen en gebruikt om een biologische installatie te beluchten. Op deze manier wordt de zuurstof gewaardeerd in het beluchtingsproces waar energie kan worden bespaard.

Hoe kan Air Products uw ozonkosten verlagen?

ap0184-cost
Kostenbesparing op beluchting

Zuiver zuurstof uit gas halen uit ozonprocessen om biologische installaties te beluchten

0818-flower-pot
Kostenbesparing ozonvernietiging

aanbod