Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Swimming pool
Produits pharmaceutiques| Alimentaire | Traitement des eaux usées| Ciment et chaux| L'hélium et les ballons| Alimentation| Analytische laboratoria, onderzoek en wetenschap| Production de métaux| Liquéfaction du gaz naturel (GNL)| Gasdetectie

pH-regeling voor zwembaden

pH-regeling in zwembaden met kooldioxide

Voordelen van het gebruik van CO₂ als een pH-verlagend middel

0706-cloud
Mogelijke gevaren minimaliseren

Het risico van chloorgasdampen die ontstaan door een onbedoelde reactie tussen een sterk zuur en hypochloriet is uitgesloten

0921-tool-box
Minder onderhoudskosten

Lagere onderhoudskosten omdat er geen corrosie wordt veroorzaakt door sterke zuren

0795-gauge
Nauwkeurige pH-regeling

Het risico van oververzuring wordt geëlimineerd omdat de pH-verlaging geleidelijker is dan bij minerale zuren, waardoor de pH nauwkeuriger kan worden geregeld

0868-atom
Verminderde productie van chlooramines

Er is een reductie van 30% in het gehalte aan oxidanten, wat vooral belangrijk is aan het wateroppervlak

aanbod