airproducts-logo Go to Home Page

Wereldwijd beleid inzake gegevensprivacy

Bij Air Products zijn we ervan overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is om de persoonlijke informatie van onze werknemers en alle andere personen met wie we te maken hebben te beschermen.

Air Products heeft het volgende privacybeleid opgesteld om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie op een veilige manier wordt verzameld, behandeld en opgeslagen. Air Products houdt zich ook aan alle aanvullende vereisten inzake gegevensbescherming in de landen waarin Air Products actief is.
  • Air Products verkoopt persoonlijke gegevens niet aan derden.
  • Air Products beperkt het gebruik van en de toegang tot persoonlijke informatie tot die personen voor wie er een specifiek doel is om toegang te krijgen tot dergelijke informatie om goederen en diensten te leveren namens het bedrijf.
  • Het bewaren van persoonlijke gegevens door Air Products is onderworpen aan wettelijke, fiscale en operationele verplichtingen en Air Products zal deze informatie niet langer bewaren dan nodig is.
  • Air Products hanteert een hoog beveiligingsniveau met betrekking tot persoonlijke gegevens, zowel voor gegevens die elektronisch als op papier worden bewaard, en evalueert regelmatig beveiligingsmaatregelen en past deze zo nodig aan.
  • Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving en bepaalde uitzonderingen, hebt u mogelijk het recht op toegang tot, rectificatie, bezwaar tegen de verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Neem contact op met privacy@airproducts.com bij vragen.

Politica Global En Privacidad De Datos
(Global Data Privacy, Spaanse versie)