airproducts-logo Go to Home Page

ISO 26000

Een schonere toekomst genereren… op verantwoorde wijze

Air Products volgt ISO 26000:2010 Richtlijnen voor sociale verantwoordelijkheid in alle Europese landen.

Het toont aan dat we ernaar streven een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn door bij te dragen aan duurzaamheid en integer te handelen, waarbij we onszelf verantwoordelijk stellen tegenover onze belanghebbenden voor de impact van onze beslissingen en activiteiten op de samenleving en het milieu.

ISO 26000-richtlijn inzake sociale verantwoordelijkheid in Europa

  • Het behandelt zeven kernonderwerpen.
  • De industriële gassen van Air Products in Spanje volgden in 2019 als eerste de ISO 26000-richtlijn.
  • Elf Europese landen passen nu de ISO 26000-norm toe om maatschappelijk verantwoord gedrag te integreren in de organisatie.

RESOURCE CENTRE