airproducts-logo Go to Home Page

2023 Duurzaamheidsrapport

In deze 30e jaar van rapportage over duurzaamheidgerelateerde onderwerpen delen we graag ons werk aan projecten voor schone energie op wereldschaal, gericht op het koolstofarm maken van zware transport- en industriële sectoren, onze inspanningen om onze klanten te helpen hun activiteiten en producten efficiënter, productiever en duurzamer te maken, en onze vooruitgang op het gebied van onze duurzaamheidsdoelstellingen.