airproducts-logo Go to Home Page

Cryo-Condap®-systeem

Cryogeen terugwinnen en terugdringen van vluchtige organische stoffen (VOC)

Wilt u uw uitstoot verminderen en uw oplosmiddelen terugwinnen met slechts één technologie?

De Cryo-Condap® system, onze bedrijfseigen technologie voor het terugwinnen van oplosmiddelen, is de oplossing die u zoekt.

Het systeem gebruikt vloeibare stikstof om VOC te condenseren bij de temperatuur die het dichtst bij het vriespunt ligt. Dankzij deze instelling kan de Cryo-Condap® systeem heeft een optimale condensatiesnelheid waardoor het eenvoudig is om de VOC uit de gasstroom te verwijderen om te voldoen aan de milieuwetgeving en te worden geloosd in de atmosfeer.

De oplosmiddelen kunnen indien nodig worden teruggewonnen voor hergebruik. Het schone stikstofgas is beschikbaar voor hergebruik bij blanketing- en purgeerwerkzaamheden op locatie. In sommige gevallen kunnen de teruggevorderde kosten hoger zijn dan de controlekosten.

Zie hoe het Cryo-Condap® systeem kan u helpen uw emissiedoelstellingen te bereiken.

Wat zijn de voordelen van de Cryo-Condap®-technologie van Air Products?

Behaal uw emissiedoel

Cryo-Condap®-technologie stelt u in staat te voldoen aan de strengste milieuwetgeving inzake VOC-emissies

Oplosmiddelen terugwinnen

Cryo-Condap®-systemen kunnen vrijwel 100% van de meeste soorten oplosmiddelen terugwinnen, zodat ze opnieuw in uw proces kunnen worden gebruikt

Minimaliseer uw bedrijfskosten

Het Cryo-Condap®-proces produceert een schoon stikstofgas dat kan worden gebruikt voor het inertiseren

Omgaan met stromen met meerdere oplosmiddelen

Het kan meerdere oplosmiddelen in één gasstroom behandelen, zodat aan de emissieniveaus wordt voldaan

Deskundige technische ondersteuning

Onze cryogene en technische teams bieden deskundige ondersteuning en advies

Vraag het de expert

"Wat zijn de belangrijkste voordelen van cryocondensatie?”
Het systeem helpt bij het voldoen aan de lokale wetgeving inzake VOC-emissiegrenswaarden, verbetert de terugwinning en recycling van verspilde oplosmiddelen en heeft minimale gebruikskosten.

Cryo-Condap®-technologie

Deze korte video laat zien hoe het Cryo-Condap®-systeem u helpt uw emissiedoelstellingen te bereiken.

Wilt u uw uitstoot verminderen en uw oplosmiddelen terugwinnen?

Ons cryogene team zorgt voor deskundige ondersteuning en advies voor uw behoeften.

CONTACT OPNEMEN: