airproducts-logo Go to Home Page

Halia®-beluchtingssysteem voor mengers

Versterking van afvalwaterzuiveringsinstallaties

De Halia® mixerbeluchtersysteem is een snelle, direct aangedreven drijvende mixer die is uitgerust voor zuurstofinjectie. De mixer zorgt voor een volledige menging van de biomassa en een gelijkmatige verdeling van zuurstof die wordt geïnjecteerd en verspreid door de gemengde vloeistof met als doel de verblijftijd te maximaliseren en het coalescentie-effect te minimaliseren voor een efficiënte zuurstofoverdracht.

De Halia®mengerbeluchter is eenvoudig te installeren in een actief-slibtank. Omdat de mengcapaciteit onafhankelijk is van de beluchting, staat het systeem een continue menging en opeenvolgende beluchting toe.

Download de brochure van het Halia®-mengbeluchtingssysteem

De voordelen van de Halia®-beluchter

  • Grotere zuiveringscapaciteit
  • Flexibele zuurstoftoevoermodus
  • Minimale kapitaalinvestering
  • Toegankelijk via het oppervlak
  • Lage onderhoudsvereisten
  • Constante druk bij variabele diepte
  • Geen op bodem geïnstalleerde apparatuur
  • Kan eenvoudig achteraf worden aangebracht, natte installatie
  • Laag energieverbruik

Wat zijn de voordelen van de zuurstofbeluchtingstechnologie van Air Products?

Hoge zuurstofmassa-overdracht

Hogere behandelingssnelheid

Hogere slibconcentraties

Verbeterde capaciteit voor slibbezetting

Snelle reactie op zuurstofvereisten proces

Minder schuimvorming

Op zoek naar extra capaciteit voor aerobe afvalwaterzuivering?

Onze experts helpen u bij het verbeteren van uw afvalwaterbehandeling en geven advies over de beste oplossing voor uw installatie.

CONTACT OPNEMEN: