airproducts-logo Go to Home Page

Halia®-ozonsystemen

Ozonoplossingen voor waterprocessen en afvalvermindering

Heeft u problemen met niet-biologisch afbreekbare vervuiling, bio-recalcitrante componenten of de inhoud van microverontreinigingen? Heeft u kostbaar afval dat niet kan worden verwerkt op uw biologische installatie?

Overal waar biologische behandelingen hun grenzen bereiken vanwege een gedeeltelijke of totale niet-biologische afbreekbaarheid van de instroom, kan ozon een oplossing zijn. Ozon reageert als een sterk oxiderende component die in staat is recalcitrante moleculen te oxideren die niet kunnen worden vernietigd met conventionele biologische methoden.

Onze Halia® ozonsystemen, gebaseerd op eenvoudige of gecombineerde oxidaties, worden meestal gebruikt om sterke specifieke verontreinigingen te vernietigen. Onze oplossingen kunnen stroomopwaarts of stroomafwaarts van een bestaande biologische zuiveringsinstallatie worden toegepast met als doel de efficiëntie van de behandeling van specifieke moleculen te verhogen.

Deze technologieën zijn eerder getest in onze laboratoria om de efficiëntie te bepalen voordat ze op de waterinstallatie worden geïmplementeerd. Ozonoplossingen helpen bij het chemisch uitvoeren van de behandelingen, maar kunnen ook worden geïntegreerd om de slibproductie van een conventioneel biologisch proces met 80% te verminderen.

Voor ozontoepassingen levert Air Products zuurstof voor de productie van sterk geconcentreerde ozonstromen, evenals enkele oplossingssystemen en de bijbehorende expertise, met als doel prestatieverbetering, kostenreductie in energie en onderhoud.

Download de brochure Halia® Ozon-slibdesintegratie

Voordelen van de Halia®-ozonsystemen

Verwijdering van niet-biologisch afbreekbare stoffen en microverontreinigingen

Efficiëntiebeperking bij biologische afvalwaterbehandeling door niet-biologisch afbreekbare verbindingen kan worden opgelost met ozon

Ozon in enkelvoudige modus of geavanceerde oxidatiemodus

Ons laboratorium kan u helpen bij het bepalen van de beste procesomstandigheden en technologie voor uw behoeften

Geen afval in ozonsystemen

Oxidatieprocessen waarbij ozon wordt gebruikt, produceren geen ander afval dan zuurstofgas dat kan worden teruggewonnen voor beluchting

Laboratorium- en pilotschaalcapaciteiten om ozonprocessen te testen

Air Products kan testen op labschaal, maar ook op pilotschaal in onze onsite faciliteiten die worden uitgevoerd met toegewijde partners

Afvalvermindering

Ozon kan in conventionele waterinstallaties worden gebruikt om de hoeveelheid geproduceerd slib met 80% te verminderen

Problemen met niet-biologisch afbreekbare, verontreinigende stoffen?

Onze waterexperts helpen de efficiëntie van de afvalwaterinstallatie te verbeteren en adviseren over de beste oplossing die aan de normen voldoet.

CONTACT OPNEMEN:

Ozon-slib desintegratieproces

HULPMIDDELEN