Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Metal cogs, bearings, and gear shafts.

Slimme stikstof-methanollans

Smart Lance waarschuwt u voor onderhoud, vermindert uitvaltijd en zorgt voor optimale systeemprestaties

De Smart Nitrogen-Methanol Lance van Air Products houdt u in realtime op de hoogte van de temperatuur en druk. Als u de status van uw lans kent, kunt u proactief onderhoud plannen, waardoor de uitvaltijd wordt beperkt en uw systeem optimaal blijft werken.

Vraag het de expert

Liang He - Metals Processing R&D Engineer
Liang He

Metals Processing R&D Engineer, Noord-Amerika

Hoe bereken ik de hoeveelheid methanol die ik nodig heb voor mijn carboneringsatmosfeer?

Carbureren en andere atmosferen met koolstofbeheersing vereisen allemaal een bron van CO om de diffusie van koolstof in het metaaloppervlak te vergemakkelijken. Een van de bronnen is de vorming van endotherme atmosfeer, waarbij lucht en aardgas in een externe generator een gas vormen samengesteld uit 20% CO, 40% H₂ en 40% N₂, met sporen CO₂ en vocht.

Een andere bron van CO is de introductie van een mengsel van 40% stikstof en 60% methanol in de oven, dat endotherm een gas van dezelfde samenstelling oplevert. De warmte van de oven dissocieert de methanol (CH₃OH) in CO en H₂ die vervolgens mengt met de stikstof. U kunt als volgt de benodigde hoeveelheid methanol berekenen: Voor bijvoorbeeld 1000 scf atmosfeer, zal 40% of 400 scf stikstof zijn, volgens de bovenstaande verhoudingen. Het restant van 60% of 600 scf zal bestaan uit gedissocieerde methanol. Omdat één gallon methanol in ongeveer 240 scf gas uiteen valt, zal 2,5 gallon methanol nodig zijn om te dissociëren in de vereiste 600 scf van de atmosfeer.

Lees meer