Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Veelgestelde vragen over waterstof

Wat is de stofidentificatie van waterstof? plus minus
  • Chemische formule: H₂
  • Synoniemen: vloeibare waterstof (LHY), gasvormige waterstof (BHY)
  • REACH-registratienummer: opgenomen in bijlage IV/V van REACH, vrijgesteld van registratie
  • Gassen onder druk - Samengeperst gas. H280: Bevat gas onder druk; kan bij verhitting ontploffen
  • UN/ID-nummer: UN1049
  • Juiste vervoersnaam: WATERSTOF, SAMENGEPERST Klasse of divisie: 2
  • Tunnelcode: (B/D) Etiketten: 2.1
  • ADR/RID-gevaren-ID nummer: 23
  • Mariene verontreiniging: Nee
Waarom is waterstof een efficiënte brandstof voor transport, zoals brandstofcelvoertuigen? plus minus

Waterstof heeft de hoogste verbrandingsenergie per pond in vergelijking met andere brandstof, wat betekent dat het op basis van gewicht efficiënter is dan brandstoffen die momenteel worden gebruikt. Waterstof levert 2-3 keer meer energie dan de meeste andere brandstoffen. Het combineert gemakkelijk met zuurstof, waardoor veel energie vrijkomt als warmte.

In tegenstelling tot brandstoffen op basis van koolstof produceert waterstof bij verbranding geen schadelijke bijproducten. Alleen energie en schoon water worden geproduceerd wanneer waterstof wordt gecombineerd met zuurstof in een brandstofcel.