Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Stikstof

Inert en onbrandbaar gas voor de chemische industrie

Stikstof wordt zowel gewaardeerd als gas vanwege zijn inerte eigenschappen als een vloeistof voor koelen en vriezen. Omdat stikstof een inert gas is (en niet gemakkelijk reageert met de meeste materialen), beschermt het gevoelige materialen en voorkomt het brand en explosies.

Onze ervaren toepassingsteams over de hele wereld kunnen hun industrie- en toepassingskennis gebruiken om u te voorzien van een stikstofvoorziening en een technologieoplossing die aan uw unieke behoeften voldoet.

Een voorbeeld: stikstof inertiseren van brandbare en brandbare vloeistoffen

Bescherming tegen onverwacht, explosief samenkomen van gas, zuurstof en ontsteking.