Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Veelgestelde vragen over water en afvalwater

Hoe kan Air Products mij helpen in mijn viskwekerij? plus minus

Samen met de gassen en apparatuur die speciaal zijn ontwikkeld voor de behandeling van water, beschikken de experts van Air Products over diepgaande sectorkennis en ervaring, die ze gedurende vele jaren in de sector hebben opgedaan, om uw behoeften volledig te begrijpen en de juiste oplossing te leveren. Onze sectorspecifieke experts zijn beschikbaar om te bespreken hoe onze gassen, apparatuur en expertise betrouwbare oplossingen kunnen bieden en hoe deze voordelen kunnen opleveren voor elke viskwekerij.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Afhankelijk van de vissoort en de kenmerken van het bedrijf kunnen de waterspecialisten van Air Products bepalen wat de vereisten zijn en wat de beste manier is om de opgeloste zuurstofniveaus te injecteren en te regelen. Elke vissoort en bedrijfssamenstelling is anders en vereist specifiek onderzoek om de optimale oplossing te bieden. Op basis van jarenlange ervaring in de sector kan Air Products de meest geschikte oplossing specificeren, van beluchters voor zuivere zuurstof tot sondes en transmitters voor opgeloste zuurstof. Daarnaast kan Air Products het zuurstofinjectiepaneel ontwerpen om het volledige systeem optimaal te beheren, afhankelijk van het aantal beluchters.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Zuurstof, ozon en kooldioxide zijn de belangrijkste gassen die door Air Products worden geleverd en veel worden gebruikt voor aquacultuurprocessen. Zuivere zuurstof wordt gewoonlijk toegepast om een goed zuurstofgehalte voor vee te handhaven. Het kan de productiviteit verhogen en de sterfte verlagen. Bovendien zorgt het ervoor dat het vee altijd in de beste conditie wordt gehouden door de effecten van stress te verminderen. Bij hergebruik van water kan ook ozon worden gebruikt om het water te desinfecteren en ziekten te voorkomen. Kooldioxide wordt ook gebruikt voor de verdere verwerking van levensmiddelen.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Voldoende zuurstof leveren aan de rivier om in de behoeften van het stroomafwaartse ecosysteem te voorzien. Het doel is om de vissen levend te houden door het water te voorzien van de zuurstof die zij nodig hebben.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa
Is zuivere zuurstof duur in vergelijking met lucht om ozon te produceren? plus minus

Luchtgebaseerde ozongeneratoren verbruiken veel energie. Het is ook noodzakelijk om de luchtstroom te behandelen voordat deze de ozongenerator binnenkomt, om te voorkomen dat vocht en organische verontreinigende stoffen het systeem binnendringen. Deze vereiste van voorbehandeling, gekoppeld aan de hoge energiebehoeften, maakt een luchtgebaseerd systeem duur in gebruik en onderhoud. Door zuivere zuurstof te gebruiken, kunnen de energiekosten drievoudig worden verlaagd, terwijl de dure voorbehandelingen met lucht overbodig worden. Dit maakt de zuivere zuurstofoplossing kostenvoordelig voor het luchtsysteem en biedt tal van technische voordelen tijdens bedrijf.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Om zuurstof te vormen tot ozon, moeten zuurstofmoleculen worden gekraakt en opnieuw gevormd. Hiervoor is energie nodig in de vorm van elektrische excitatie van zuurstof die de zuurstofmoleculen demonteert. Dit wordt meestal bereikt met hoogspannings (corona-ontlading) ozongeneratoren. Wanneer de moleculen uit elkaar worden gehaald, keren ze terug naar de stabiele vorm van zuurstof. Een deel van de zuurstof wordt echter omgezet in ozon. Dat proces kost veel energie om het molecuul te kraken en een laag geconcentreerde stroom ozon te verkrijgen. Als er lucht wordt gebruikt, verbruiken de generatoren veel meer energie dan het gebruik van pure zuurstof vanwege de enorme concentratie aan inerte gassen, zoals stikstof. Zuivere zuurstofprocessen zijn efficiënter vanwege de concentratie van zuurstof. Tegelijkertijd kan de ozonconcentratie worden verhoogd van 3-4% met lucht tot 12-14% met zuurstof met drie keer minder energie. De geconcentreerde stroom met hoog ozongehalte is ook effectiever in termen van massaoverdracht voor verder gebruik.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Het proces van watermineralisatie of remineralisatie is een methode om de mineraliteit van het drinkwater aan te passen tot het niveau dat wordt aanbevolen voor de gezondheid van de consument. De aanbevolen methode is een combinatie van calcium- en kooldioxide-injecties om het vereiste mineraliteitsniveau te bereiken. Dat proces wordt gebruikt wanneer het grondwater niet voldoende mineralen bevat of als nabehandeling in de ontziltingsprocessen.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa
Welke soorten gassen worden gewoonlijk gebruikt in drinkwaterprocessen? plus minus

Ozon en kooldioxide zijn de twee belangrijkste gassen die door Air Products worden geleverd en veel worden gebruikt in drinkwaterprocessen. Ozon wordt gebruikt voor het verwijderen van smaak en geur, het verwijderen van microcontaminanten of het desinfecteren. Kooldioxide wordt voornamelijk gebruikt voor pH-rectificatie of watermineralisatie.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Naast de gassen en apparatuur die Air Products levert aan de watersector, hebben onze gespecialiseerde wateringenieurs ook een schat aan ervaring in de industrie. Wij begrijpen uw problemen en kunnen een betrouwbare oplossing bouwen op basis van onze segmentkennis en de knowhow die we hebben opgedaan gedurende vele jaren van dienst in waterprocessen. Er zijn toegewijde mensen beschikbaar om mee in gesprek te gaan en te bepalen hoe onze gassen en technische apparaten betrouwbare oplossingen kunnen bieden en hoe ze kunnen worden gebruikt in elk specifiek waterinstallatieontwerp.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Air Products levert aan veel drinkwaterinstallaties in heel Europa vloeibare zuurstof of kooldioxide. Door onze kennis en expertise in waterzuiveringsprocessen en de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, kunnen we een geschikt product of een passende oplossing leveren om aan alle vereisten te voldoen. We kunnen onze segmentkennis ook gebruiken om de beste oplossingen voor te stellen om bestaande installaties te optimaliseren.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Vanwege de lage luchtvochtigheid en het gehalte aan koolwaterstoffen zijn zuivere industriële gassen van nature compatibel met de werking van de ozongenerator. Er hoeft geen andere behandeling dan een eenvoudige filtering te worden toegepast en die parameter is een natuurlijke garantie voor de goede werking die gepaard gaat met weinig onderhoud en een langere levensduur van de generator.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa
Kan zuivere zuurstof luchtbeluchtingssystemen vervangen? plus minus

Met Air Products-technologie kunt u de installatie een boost geven met zuivere zuurstof zonder de huidige luchtbeluchting te stoppen. Het concept dat we hanteren is om het gebrek aan zuurstof dat optreedt tijdens piekperioden te dekken of om eventuele tekorten van luchtbeluchting te compenseren, terwijl de luchtbeluchting zo actief mogelijk blijft. In sommige gevallen zal zuivere zuurstof de luchtsystemen volledig vervangen wanneer de voordelen, zoals kostenbesparingen en productiviteitsstijging, duidelijk zijn geïdentificeerd of wanneer de interacties tussen beluchters met zuivere zuurstof en luchtbeluchters niet kunnen worden vermeden. Voor elke oplossing is de technologie en systeemexpertise van Air Products gericht op kostenbesparingen door elk systeem te begrijpen en de beste oplossing te bieden op het gebied van kosten en efficiëntie.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Air Products heeft verschillende speciale technologieën ontwikkeld die in een bestaande waterzuiveringsinstallatie kunnen worden geïntegreerd om de zuivering te verbeteren of de efficiëntie te verhogen. Hoofdzakelijk gebaseerd op zuurstof- en kooldioxidevoorraden, die deel uitmaken van de basisgassen van Air Products, kunnen onze technologieën elk probleem oplossen dat verband houdt met overbelasting van de installatie, gebrek aan efficiëntie, hinderlijke problemen, harde COD- en microcontaminanten en het veiligheidsprobleem van sterke zuren handelingen. Toegewijde experts zijn beschikbaar om elk geval te bestuderen.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Naast de gassen en apparatuur die we speciaal voor waterbehandeling hebben ontwikkeld, beschikken de gespecialiseerde wateringenieurs van Air Products over vele jaren expertise om een betrouwbare, efficiënte en veilige oplossing te ontwikkelen. Ons toegewijde waterteam is beschikbaar om te bespreken en te bepalen of zuivere zuurstof een betrouwbare oplossing zou kunnen zijn en hoe het zou kunnen worden gebruikt bij elk specifiek waterinstallatieontwerp.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

De stikstofcyclus in waterinstallaties bestaat uit nitrificatieperioden gevolgd door denitrificatieperioden. Dit proces wordt beheerd door voldoende zuurstof te leveren tijdens de nitrificatiefase (oxygenatieperiode) om ammoniak om te zetten in nitraten die tijdens de denitrificatiefase (periode zonder zuurstof) zullen worden omgezet in gasvormig stikstof. Het evenwicht tussen de fasen nitrificatie en denitrificatie moet nauwkeurig worden beheerd. Een effectieve manier om de gehele cyclus van nitrificatie en denitrificatie binnen een beperkte tijdsperiode te dekken, is door de perioden van nitrificatie te stimuleren door de reactiekinetiek te versnellen met behulp van zuivere zuurstof, waardoor de denitrificatieperiode meer tijd heeft om het verwachte stikstofniveau te bereiken. Nitrificatieboost met zuivere zuurstof is een betrouwbare oplossing die geen investering vereist.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

De stikstofcyclus in waterinstallaties bestaat uit nitrificatieperioden gevolgd door denitrificatieperioden. Dit proces wordt beheerd door voldoende zuurstof te leveren tijdens de nitrificatiefase (oxygenatieperiode) om ammoniak om te zetten in nitraten die tijdens de denitrificatiefase (periode zonder zuurstof) zullen worden omgezet in gasvormig stikstof. Het evenwicht tussen de fasen nitrificatie en denitrificatie moet nauwkeurig worden beheerd. Een effectieve manier om de gehele cyclus van nitrificatie en denitrificatie binnen een beperkte tijdsperiode te dekken, is door de perioden van nitrificatie te stimuleren door de reactiekinetiek te versnellen met behulp van zuivere zuurstof, waardoor de denitrificatieperiode meer tijd heeft om het verwachte stikstofniveau te bereiken. Nitrificatieboost met zuivere zuurstof is een betrouwbare oplossing die geen investering vereist.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Luchtbeluchters zijn duidelijk de belangrijkste zuurstofbron in een conventioneel behandelingssysteem. Hoewel lucht gratis is, beperkt het de overdrachtsefficiëntie vanwege de enorme hoeveelheid energie die nodig is om het gas op te lossen om de opgeloste zuurstof te maken. In de configuratie met zuivere zuurstof maken de gasconcentratie en de beschikbare druk de massaoverdracht efficiënter, wat resulteert in apparaten met pure zuurstof die het energieverbruik vervijfvoudigen in vergelijking met systemen op basis van lucht. Deze energiebesparing sluit de kosten tussen de twee technologieën. De zuivere zuurstofoplossing is vergelijkbaar met de kosten op basis van lucht, zodat u kunt profiteren van de technische voordelen die worden geboden om de operationele efficiëntie te verbeteren.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Omdat zuivere zuurstof zoveel kan worden gedoseerd als nodig is, zijn de beperkingen niet gekoppeld aan de vervuilingsbelasting in hoeveelheden, maar meer aan de hydraulische capaciteiten van de installatie. Er zijn experts beschikbaar om de limieten per geval te bepalen.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Honderden waterzuiveringsinstallaties, zowel industrieel als gemeentelijk en van verschillende groottes, worden momenteel gevuld met zuivere zuurstof. Deze oplossing is geval per geval geïmplementeerd, waarbij telkens een bepaald probleem is opgelost met een flexibele en betrouwbare oplossing. Het gebruik van zuivere zuurstof kan bijdragen aan de algehele werking van de waterinstallatie, waaronder een betere bezinking, minder filamenten, snellere behandelingen en een hogere efficiëntie. Het resultaat is een installatie die minder gevoelig is voor de variabelen van de instroom en die de algehele betrouwbaarheid van het proces aanzienlijk verbetert. Het reduceert de onderhouds- en bedrijfscyclustijden en zet een gevoelig systeem om in een robuust systeem, terwijl de operationele kosten worden verlaagd door het energieverbruik voor beluchting te verlagen tot 20% van de oorspronkelijke kosten.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Zuurstof: Deze component zorgt voor procesefficiëntie bij elk biologisch en aëroob waterzuiveringsproces. Het wordt geleverd in overeenstemming met de procesvereisten om de stabiliteit en betrouwbaarheid van de gehele behandeling te garanderen.

Ozon: deze component wordt gebruikt wanneer conventionele biologische behandelingen hun limieten hebben bereikt vanwege harde COD of lage biologische afbreekbaarheid. Als chemische voorloper is ozon een van de sterkste oxidanten die gemakkelijk te produceren en toe te passen is.

Kooldioxide: dit product is goed geschikt voor pH-neutralisatie wanneer het proces een zacht zuur vereist of wanneer het gebruik van sterke zuren een veiligheidsprobleem is.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Als hoofdbestanddeel van het aerobe biologische proces moet zuurstof worden geleverd in hoeveelheden die geschikt zijn voor biomassa, op elk moment en onder alle omstandigheden, in verhouding tot de behoeften van het proces. Elk tekort is essentieel voor de kwaliteit van biomassa en zuivering. Zuivere zuurstofboost is een betrouwbare oplossing voor problemen veroorzaakt door een gebrek aan zuurstof of een lage flexibiliteit van het aanwezige luchtbeluchtingssysteem. In het algemeen kan zuivere zuurstof afwijkingen van effluent (COD, BOD, TSS, NTK) oplossen…), draadvormige ophoping in biologische bassins, schuim, aerosolen, stankoverlast, toename van vervuiling, variabiliteit van verontreiniging en pieken. Naast lucht biedt zuivere zuurstof de flexibiliteit die een waterinstallatie nodig heeft om kritieke processen te beheren en de behandelingsefficiëntie te bereiken.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

In een aëroob biologisch proces wordt de verontreinigingsbelasting behandeld door een bacterie die zuurstof nodig heeft om te leven en te groeien. De belangrijkste parameter voor het efficiënt maken van dit proces is het leveren van het exacte zuurstofniveau dat nodig is voor de verontreinigingsbelasting. Elk gebrek aan zuurstof beïnvloedt de balans van het proces en kan de efficiëntie verminderen en leiden tot ophoping van de gloeidraad. Er zijn andere chemische producten die kunnen worden gebruikt om de problemen te verhelpen die worden veroorzaakt door het gebrek aan zuurstof (geurbeheersing, opeenhoping van filamenten en schuim ...) maar het is een goede gewoonte om de problemen in eerste instantie te voorkomen door de biomassa te voorzien van de juiste doseringen van basiselementen die nodig zijn om onder optimale omstandigheden te leven en te werken. Door het probleem bij de bron op te lossen, wordt de oplossing betrouwbaarder dan aan de gevolgen van het probleem te werken.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa

Zuivere zuurstof maakt gebruik van hogere ozonconcentraties, wat zorgt voor een hogere oplosbaarheid en snellere reacties. Zuiveringsapparaten met zuivere zuurstof produceren ozonconcentraties in het bereik van 10-14% w/w.

Hogere ozonconcentraties staan gelijk aan hogere behandelingsrendementen.

Samy Sablayrolles
Samy Sablayrolles
Commercial Technology Water Solutions, Europa