airproducts-logo Go to Home Page

Zuidbroek stikstofinstallatie

 

Hieronder kan u enkele foto's downloaden.


We slaan nu de goede weg in om de bouwfase zo snel en veilig mogelijk af te ronden. Hiermee kunnen we door naar de laatste fase van testen en op gang brengen en uiteindelijk opleveren van een hoogwaardige, betrouwbare installatie in oktober.
Paul Hoogeveen, Directeur Air Products Nederland

26 Januari 2023
Gasunie heeft aanvullende informatie ontvangen van Air Products, de hoofdaannemer van de stikstoffabriek in Zuidbroek, en verwacht dat de stikstofinstallatie Zuidbroek per oktober van dit jaar volledig operationeel zal zijn. Na afronding van de bouwwerkzaamheden in het voorjaar zal de installatie gedurende de zomer worden getest en stapsgewijs op gang gebracht voor een veilige oplevering.  

Om het project te voltooien worden extra maatregelen getroffen door Air Products zoals het leveren van extra personeel en verdergaande afspraken over samenwerking. Hierbij zijn zowel bestaande als nieuwe onderaannemers betrokken.    
 
In januari dit jaar heeft Air Products Gasunie geïnformeerd over de contractbeëindiging van zijn belangrijkste onderaannemer die verantwoordelijk was voor het uitvoeren van bouwkundige, elektrische en mechanische werkzaamheden aan de stikstoffabriek. 
 
Volgens Gasunie heeft de nieuw ontstane situatie op dit moment geen gevolgen voor de gaswinning uit het Groningenveld in het gasjaar 2022/2023. Door de sterk gedaalde marktvraag als gevolg van de hoge prijzen kunnen de bestaande stikstofinstallaties in voldoende mate in de vraag voorzien. 

9 Januari 2023

We begrijpen niet waarom werknemers van Ballast Nedam vandaag op de bouwplaats zijn verschenen, aangezien we hen al proactief hebben verteld dat hun contract is opgezegd en het daarom niet nodig was om naar de bouwplaats te komen. Onze mensen laten zich niet afleiden, en blijven zich volledig richten op het afronden van een alternatief plan, zonder concessies te doen aan veiligheid of kwaliteit. Als onderdeel van dit plan hebben wij contact gehad met Ballast Nedam om de overdracht van het project zo snel mogelijk te coördineren, op een voor beide partijen geschikt tijdstip.

Air Products is volledig gefocust op de voltooiing van dit vitale project, en we hebben al productieve gesprekken gevoerd met een combinatie van huidige en nieuwe onderaannemers om de laatste fase van het project te voltooien. 

8 Januari 2023

We hebben alle mogelijke wegen voor een succesvolle voortzetting met Ballast Nedam bewandeld om werkzaamheden tijdig af te ronden. Hierbij zijn verschillende overeenkomsten gemaakt die door Ballast Nedam - onze belangrijkste onderaannemer voor civiele, elektrisch, en mechanische werkzaamheden - niet zijn nagekomen. Daarom hebben we besloten om het contract met Ballast Nedam per 7 januari te ontbinden, zodat we deze belangrijke stikstofinstallatie zo snel en veilig mogelijk kunnen voltooien. Aansluitend op dit besluit hebben wij Ballast Nedam laten weten dat het niet nodig is om maandagochtend naar de bouwplaats te komen.

Air Products werkt aan een solide alternatief plan om de laatste fase van het project af te ronden. Dit plan bevat een combinatie van bestaande en nieuwe onderaannemers die zich ten volste inzetten voor de realisatie van dit cruciale project. Zoals eerder gecommuniceerd presenteren we in de week van 16 januari een nieuw plan aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met dit plan willen we duidelijkheid geven aan iedereen die direct en indirect betrokken is bij het project.

Zuidbroek stikstofinstallatie

Fotograaf: Jos Schuurman
Click to download.

Zuidbroek stikstofinstallatie

Fotograaf: Jos Schuurman
Click to download.

Paul Hoogeveen, Air Products directeur Nederland

Zuidbroek stikstofinstallatie

Bron: ANP/Remko de Waal