airproducts-logo Go to Home Page

Zuurstof

Injectie van zuivere zuurstof in broederijen en viskwekerijen

Air Products levert hoogzuivere zuurstof en Halia® beluchtingssystemen aan broederijen en viskwekerijen waar zuurstof wordt gebruikt in plaats van lucht om adequate niveaus van opgeloste zuurstof (DO) te handhaven. Uit onderzoek is gebleken dat het injecteren van zuurstof met een hoge zuiverheid in plaats van lucht in de toevoerkanalen, tanks en vijvers leidt tot een hogere productiviteit en minder kans op productverlies.

Hoe kan Air Products viskwekerijen en broederijen helpen?

Productiviteitsverhoging en kwaliteitsverbetering

Zorgt voor een toename van de visdensiteit terwijl de stress wordt verminderd en de kwaliteit van het eindproduct behouden blijft

Geoptimaliseerde visgroei

Zuurstofdosering zorgt voor visgroei door een juiste hoeveelheid zuurstof per kg vis te verstrekken

Waterverbruik verminderen

Door het zuurstofgehalte te verhogen, kan de waterstroom worden verlaagd met behoud van de microbiologische kwaliteit

Lagere energiekosten

Minder kosten door het pompen van lucht in de bassins

Minder impact op het milieu

Door de zuurstof- en waterstroom te regelen, wordt de impact op het milieu tot een minimum beperkt

Wilt u stress en sterfte bij vissen verminderen?

Kijk eens wat pure zuurstofinjectie voor uw viskwekerijen kan doen!

CONTACT OPNEMEN:

Vraag het de expert

Samy Sablayrolles

Commercial Technology Water Solutions, Europa

“Wat is rivieroxygenatie?”
Voldoende zuurstof leveren aan de rivier om in de behoeften van het stroomafwaartse ecosysteem te voorzien. Het doel is om de vissen levend te houden door het water te voorzien van de zuurstof die zij nodig hebben.