Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Produits pharmaceutiques| Alimentaire | Traitement des eaux usées| Ciment et chaux| L'hélium et les ballons| Alimentation| Analytische laboratoria, onderzoek en wetenschap| Production de métaux| Liquéfaction du gaz naturel (GNL)| Gasdetectie

Deeltjesgroottevermindering voor farmaceutische producten

Een kostenefficiënte manier om de vereiste deeltjesgroottes en productiesnelheden te bereiken

Aanbod

Vraag het de deskundige

Jon Trembley
Jon Trembley

Technology Manager - Cryogene toepassingen

Wat is cryogeen malen?

Cryogeen vernalen maakt gebruik van de extreem koude temperatuur van vloeibare stikstof om materialen te verbrijzelen alvorens ze te vermalen tot fijne deeltjes.