Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Materials before and after cryogenic grinding
Gasdetectie| Analytische laboratoria, onderzoek en wetenschap| Biotechnologie| Détection de gaz| Bioénergie| Laboratoires analytiques, recherche et sciences| Médical| Aérospatiale| Vrije tijd en gastvrijheid| Olieraffinage

Deeltjesgroottevermindering voor farmaceutische producten

Een kostenefficiënte manier om de vereiste deeltjesgroottes en productiesnelheden te bereiken

Aanbod

Vraag het de deskundige

Jon Trembley
Jon Trembley

Technology Manager - Cryogene toepassingen

Wat is cryogeen malen?

Cryogeen vernalen maakt gebruik van de extreem koude temperatuur van vloeibare stikstof om materialen te verbrijzelen alvorens ze te vermalen tot fijne deeltjes.