Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots
Lassen en snijden| Metaal- en materiaalverwerking

Plasmaspuiten

Deskundige oplossingen om u te helpen slagen

Bij plasmaspuiten wordt gesmolten of met warmte onthard materiaal op een oppervlak gesproeid om een coating te verkrijgen, waarbij inerte gassen als plasmagas en draaggas worden gebruikt. Bij plasmaspuiten wordt het te deponeren materiaal - meestal als poeder, soms als vloeistof, als ophanging of als draad - in de plasmastraal gebracht, afkomstig van een plasmatoorts. In de jet, waar de temperatuur in de orde van 20.000 K of meer ligt, wordt het materiaal gesmolten en naar een substraat geduwd. Daar worden de gesmolten druppels afgeplat, stollen snel en vormen een afzetting. Typische plasmagassen zijn argon, helium, stikstof en waterstof. Er kunnen afzonderlijke gassen of mengsels worden gebruikt.