airproducts-logo Go to Home Page

Remineralisatie

Remineralisatie van water door injectie van CO₂

In gebieden met wateroverlast wordt drinkwater soms geproduceerd uit zeewater via processen zoals omgekeerde osmose. Deze processen verwijderen mineralen die leiden tot gedemineraliseerd water, dat niet geschikt is om te drinken. Remineralisatie kan worden bereikt door mineralen in het drinkwaternet te injecteren met behulp van CO₂.

Waar drinkwater uit de grond wordt gehaald, is het mineraalgehalte niet altijd optimaal voor menselijke consumptie of ongeschikt voor het binnendringen in koperen leidingnetwerken waar de lage mineraliteit van het water de leidingen kan aantasten. CO₂ in combinatie met calciet helpt bij het corrigeren van de waterhardheid en voorkomt ophoping van corrosie die leidt tot schade aan het netwerk.

CO₂ toevoegen aan drinkwater verhoogt de hardheid van de waterstroom, handhaaft een evenwicht tussen carbonaat, bicarbonaat en vrij CO₂ en verhoogt de watermineralisatie en dosering van elk reagens.

Het Halia® neutralisatiesysteem lost CO₂ correct op om een optimaal verbruik en evenwicht van de pH te garanderen nadat de remineralisatie is voltooid.

Voordelen van het gebruik van CO₂ voor waterzuivering

Zelf-bufferende capaciteit van de CO₂

CO₂ heeft de capaciteit om het gehalte aan carbonaten, bicarbonaten en CO₂ aqueous in water in evenwicht te houden

Veilige werkomstandigheden

Geautomatiseerde toevoeging van CO₂ voor nageschakelde pH-regeling vermindert de behoefte aan sterke zuren

Nauwkeurige pH-regeling

Het gebruik van CO₂ voorkomt overdosering en voorkomt overmatige verzuring bij gebruik van sterke zuren

Eenvoudig doseringssysteem

Het pH-regelsysteem regelt de hoeveelheid CO₂-injectie via het eenvoudig openen en sluiten van een magneetklep

Eenvoudig en betrouwbaar mengapparaat

Door fijne CO₂-bellen in de waterstroom te injecteren, zorgt het systeem voor een volledige oplossing van het gas in het water

Vraag het de expert

Samy Sablayrolles

Commercial Technology Water Solutions, Europa

“Hoe zit het met watermineralisatie met kooldioxide?”
Het proces van watermineralisatie of remineralisatie is een methode om de mineraliteit van het drinkwater aan te passen tot het niveau dat wordt aanbevolen voor de gezondheid van de consument. De aanbevolen methode is een combinatie van calcium- en kooldioxide-injecties om het vereiste mineraliteitsniveau te bereiken. Dat proces wordt gebruikt wanneer het grondwater niet voldoende mineralen bevat of als nabehandeling in de ontziltingsprocessen.

Wilt u een optimale remineralisatie van uw water?

Boek een gratis consult met een van onze deskundige ingenieurs!

CONTACT OPNEMEN: