airproducts-logo Go to Home Page

Milieu-, gezondheids- en veiligheidsbeleid

Wij willen binnen onze branche een voorbeeldrol vervullen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, en hechten in onze bedrijfsvoering wereldwijd het grootste belang aan de volgende basisprincipes: 

  • We voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften op gebied van EH&S.  
  • Voortdurende verbetering van de prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en beveiliging, met als doel nul ongevallen.  
  • Wij zullen de impact van onze werkzaamheden op het milieu voortdurend verlagen.  
  • Ontwerp en exploitatie van onze installaties en faciliteiten op een manier die het milieu en de gezondheid, veiligheid en beveiliging van onze werknemers, aannemers en het publiek beschermt.  
  • Wij zullen producten ontwikkelen en produceren die op een veilige en milieuvriendelijke manier kunnen worden gefabriceerd, gedistribueerd, gebruikt en gerecycled of verwijderd.  
  • Wij zullen bestaande en nieuwe risico's ten aanzien van milieu, gezondheid en veiligheid onder controle houden met behulp van onze processen voor risicobeheersing.
  • Wij zullen een transparante discussie voeren over onze praktijken en prestaties op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.  
Seifi GhasemiSeifi Ghasemi
Chairman, President en Chief Executive Officer