Grow

We helpen klanten hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren door een hogere productiviteit, producten van betere kwaliteit, minder energieverbruik en lagere emissies.

Trees merging in skyDe bedrijfsstrategie van Air Products is om klanten duurzame oplossingen te bieden en hen te helpen hun doelstellingen te bereiken. We worden gedreven door een belangrijke ambitie: samen met onze klanten innoveren en hen helpen duurzamer te worden. We streven ernaar producten te produceren die de energie-efficiëntie verbeteren, de impact op het milieu verminderen en inspelen op maatschappelijke behoeften zoals gezondheid, veiligheid en verbetering van de kwaliteit van leven. In 2020 was 57% van de omzet afkomstig van duurzame producten, wat ruim boven onze doelstelling van 50% ligt.

We doen er alles aan om onze klanten in staat te stellen hun duurzaamheid te verbeteren. We houden onze vorderingen bij aan de hand van door de klant vermeden CO₂-emissies die onze klanten en hun klanten anders zouden uitstoten, zo niet voor de producten die we produceren en leveren. In 2020 hebben we ervoor gezorgd dat 72 miljoen ton CO₂e is vermeden, wat ongeveer overeenkomt met de uitstoot van 16 miljoen auto's en drie keer onze eigen directe en indirecte CO₂-uitstoot.

In 2020 hebben we een nieuwe doelstelling om jaarlijks de totale vermeden CO₂-uitstoot van onze klanten en hun klanten te verhogen.